køretøjer

KØRERTØJER

Vi råder over flere biler som kan være både stationære klar til udkald eller som selvkørende satelitter hvor behandlingerne klares på stedet. Derudover har vi 1 ATV og 1 scooter til kørsel i ufremkommelige områder. Yderemere har vi samarbejde med Frontmed om indlejning af Ambulancer som vi bemander med eget mandskab.